SI Kongsvinger om menneskehandel

29. okt 2017
Kongsvinger Soroptimistklubb hadde lørdag 21.10.2017 Høstmarked på Kvinnemuseet. I forkant av selve markedet var det to foredrag om menneskehandel.
Det ene foredraget var ved politiet i Kongsvinger, Ingar Høye som etterforsker bl.a. menneskehandelsaker. Det andre holdt Karin Guttormsen om hva du og jeg kan gjøre med bakgrunn i erfaringene fra Arendal-Grimstad Soroptimistklubb.
Avisen Glåmdalen hadde et intervju med Karin Guttormsen samme dag.
291017/vk