SI Tønsberg farger Slottsfjellet oransje!

17. nov 2017
25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner

I 2008 lanserte FN kampanjen  UNiTE to end violence against women som skal øke folks kunnskap om vold mot kvinner og samle politisk vilje og ressurser til å gjøre noe med problemet. Fra 25. november og 16 dager framover skal kampanjen årlig skape oppmerksomhet om hvor viktig det er med finansiering til tiltak mot vold mot kvinner.

Tønsberg Soroptimistklubb får farget Slottsfjellet orange og har fått omtale i Tønsbergs Blad (pdf).

181117/vk