Sikkerhetsrådets resolusjon 1325; Ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

06. mar 2018
Les om "Ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet"

FOKUS-kontakt Gerd Louise Molvig refererer fra  møtet i Utenriksdepartementet 27. februar 2018

060318/vk