Skifte av tillitskvinner

01. okt 2019
Nytt styre i Norgesunionen av soroptimister fra 1. oktober 2019

LYKKE TIL unionsstyret 2019-2021, som består av:

Randi Mordal Hessen, unionspresident, Ålesund
Les hilsen fra den nye unionspresidenten
Grethe Mary Sørensen, 1. visepresident, Ringerike
Veslemøy Klingsheim, 2. visepresident, Kristiansand

Birgitte Paulsen Torset, 3. visepresident, Ålesund
Anne Ekornes Rekdal, unionskasserer, Ålesund
Synnøve Fagerhaug, unionssekretær, Ålesund
Hilde Skjong Sylte, unionssuppleant, Ålesund

TAKK FOR INNSATSEN unionsstyret 2017-2019, som har bestått av:

Bente Lene Christensen, unionspresident, Fredrikstad
Randi Mordal Hessen, 1. visepresident, Ålesund
Pia Sørensen, 2. visepresident, Fredrikstad
Torild Marie Nilsen, 3. visepresident, Fredrikstad
Liv Mathisen, unionskasserer, Fredrikstad
Anita Amundsen, unionssekretær, Fredrikstad
Vibeke Olavesen, unionssuppleant, Fredrikstad

 

01102019/IMST
Oppdatert 011019/lbh/tl

 

 

 

 

Unionsstyret 2019-2021, fra venstre: Birgitte Paulsen Torset, 3. visepresident; Veslemøy Klingsheim, 2. visepresident; Randi Mordal Hessen, president; Grethe Mary Sørensen, 1. visepresident; Hilde Skjong Sylte, unionssuppleant; Synnøve Fagerhaug, unionssekretær; Anne Ekornes Rekdal, unionskasserer
Unionsstyret 2017-2019 og unionsstyret 2019-2021 var samlet for overføringsmøte i Skodje / Ålesund i september.