Skolens rolle og kjønnsroller

26. nov 2018
- Hvis den nye læreplanen inneholder praktiske øvingsmetoder ut fra konkrete kompetansemål, vil den gi positiv effekt på likestilling og likeverd i samfunnet fremover.

På representantskapsmøtet på Gjøvik ble resolusjonen "Tiltak for å forebygge fordommer mot kjønnsroller – skolens rolle" vedtatt. Nå er det sendt oppfølging til kunnskaps- og integreringsministeren og barne- og likestillingsministeren.

Her er teksten som er sendt:

Tiltak for å forebygge fordommer mot kjønnsroller – skolens rolle

Norske soroptimister var samlet på Gjøvik 29. april 2018 i forbindelse med Norgesunionens/ Soroptimist International Union of Norway sitt representantskapsmøte. Fra møtet ble det sendt en resolusjon til statsministeren, barne- og likestillingsministeren og kunnskaps- og integreringsministeren.

En viktig del av soroptimistenes arbeid omfatter forebygging av fordommer for å oppnå bedre likestilling. I resolusjonen ble det derfor understreket at Norgesunionen mener det er svært viktig at barn og unge tidlig får god forståelse av hva likestilling og demokratiske væremåter innebærer.

Vi fremhevet at det i den nye læreplanen også er behov for praktiske øvingsmetoder spesielt knyttet til temaene livsmestring og demokrati. At elevene får prøve seg i realistiske øvinger anser soroptimistene som en forutsetning for å kunne forebygge fordommer om likeverd mellom kjønnene og oppnå bedre likestilling. Siden slike fordommer knyttet til kjønnsroller synes å styrkes, særlig innen barne- og ungdomskulturen, registrerer Norgesunionen med glede at regjeringen har besluttet at følgende tre temaer skal inn i læreplanen:

  • Folkehelse og livsmestring
  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling

Vi ser også at det er utarbeidet retningslinjer for utarbeiding av læreplan; at kompetansemålene skal være konkrete. Hvis den nye læreplanen inneholder praktiske øvingsmetoder ut fra konkrete kompetansemål, mener vi det vil gi en positiv effekt på likestilling og likeverd i samfunnet fremover.