Skyggerapport Beijing +25

01. apr 2020
I samarbeid med norske organisasjoner har FOKUS utarbeidet en skyggerapport i forbindelse med den norske regjeringens rapport om #Beijing25 og implementering av handlingsplanen fra #FNs Kvinnekonferanse i Beijing i 1995.

Skyggerapporten identifiserer og presenterer blant annet viktige tiltak og temaer som ble utelatt i rapporten, men som organisasjonene mener er fundamentalt for et likestilt samfunn.

Les hele skyggerapporten her