Somalia har ratifisert Barnekonvensjonen

14. feb 2015
Somalias ratifisering av FNs barnekonvensjon er viktig for barn og unges velferd i landet

USA og Sør-Sudan er nå de to eneste landene som fortsatt ikke har ratifisert barnekonvensjonen.

Les mer på FN - sambandets hjemmesider.