Soroptimist fra Harstad har fått egen plass i Oslo

04. apr 2020
Plassen bak Veterinærhøyskolen på Adamstuen i Oslo er oppkalt etter soroptimist Louise Iversen, som ble Norges første kvinnelige veterinær i 1945.

Louise Iversen tok sin eksamen i 1945 som Norges første kvinnelige veterinær. Og i 1950 kom veterinærekteparet Louise og Martin Iversen til Harstad. Allerede i 1950 ble hun et av chartermedlemmene ved stiftelsen av en soroptimistklubb i Harstad, Det ble mange utenlandsreiser til verdenskongresser, blant annet til London, Honolulu... for dette var en internasjonal kvinneorganisasjon. Hun tok stadig imot utenlandske soroptimister i sitt hjem.

Louise Iversens idealer og interesser stemte helt med soroptimismens målsettinger for å bedre kvinners stilling, menneskerettigheter for alle og likhet, utvikling , fred og fraværet av krig.

Louise satt på Grini under 2. verdenskrig. Da det ble gitt erstatning fra staten til de tidligere Grini-fangene, overførte hun disse pengene til flyktningene. Hun var politiker for Venstre, men Louise var kanskje mestkjent for sitt sterke samfunnsengasjement. Forebyggende helsearbeid og ulykkesforebygging er både et privat og offentlig ansvar, hevdet hun. Harstad er blitt en Safe Community-by og Louise Iversen får mye av æren for det.

"Jorda skal spares til de levende og brukes av de levende" var argumentet for å få reist et krematorium, og Louise Iversen ble leder for krematoriebyggekomiteen. Fondveggen i Harstad krematorium - en mosaikk i naturstein av Jardar Lunde er en gave fra Harstad Soroptimistklubb.

Louise Iversen ble æresmedlem i Harstad Soroptimistklubb i 1995.

(Artikkel skrevet av Torny Nikolaisen i Harstad Tidende)

Vårt Oslo: Bydel St. Hanshaugen får fire nye gater og plasser oppkalt etter kvinner (15.02.20)

 

040420/lbh
Oppdatert 160420

Louise Iversen (– foto fra datteren Sissel Iversen)
Louise Iversens plass i Oslo, en liten park vest for Veterinærhøyskolen på Adamstuen, i krysset Sognsveien/Thulstrups gate. Grønn lunge med benker, bord og Per Ungs skulptur Eros og Psyke. (– foto: Oslo kommune)