Soroptimistene står opp for kvinner

08. mar 2019
Soroptimister markerer kvinnedagen. Se hva som skjer! Les innleggene og se bilder fra arrangementene!

INNLEGG

"Mer enn en kampdag" i Østlands-Posten av soroptimist Sissel Hobæk, Larvik Soroptimistklubb (Facebook)

"Kvinners stemme må bli hørt" i Jærbladet av Ruth Serigstad Sæther og Sara Frostadottir Sigmundsen, Jæren Soroptimistklubb (Facebook)

"I store deler av verden har kvinner ingenting de skulle ha sagt ved et forhandlingsbord. Vi støtter derfor medsøstre som hever stemmen" i Sandefjords Blad av Tove Kiær, Sandefjord Soroptimistklubb

"De som tror vi ikke har menneskehandel på Sørlandet tar feil" i Agderposten av Wenche Norgaard, Guro Bulien og Eva Wiksén Næser, Menneskehandelgruppen i Arendal–Grimstad Soroptimistklubb (Facebook)

"Soroptimists Stand Up for Women on International Women´s Day – and Every Day!" av Renata Trottmann Probst, president i SI Europe

ARRANGEMENTER

Bergen
Beblomstring av Amalie Skram-statuen kl 16
Tog under parolen "Stopp menneskehandel"
Salg av lilla sløyfer på 8. mars-fest Grand kl 18
Soroptimistene arbeider for å forebygge og bekjempe menneskehandel gjennom flere prosjekter, bl.a. i Moldovaprosjektet og i samarbeid med "Valgt det..." – et fortellerteater om menneskehandel

Hamar
Hedrer kjente kvinner fra Hamar med blomsternedleggelse ved deres statuer.
Kl.15:00: Kathy Anker Møller ( Sagatun)
Kl.15:30: Kirsten Flagstad (utenfor museet)
Kl.15:45: Arbeiderkvinnen (ved kinoen)
Kl.16:00: Hulda Garborg (Strandgateparken)
Etterpå appell mm

Hønefoss
"Kvinner, menn og språk" v/ Helene Uri på Ringerike bibliotek kl 16.30

Kongsvinger
Rådhusplassen kl 18
Kvinnemuseet kl 19
Hovedtaler: Mansoureh Shoajee, Iranian Women's Movement Museum, "Motherhood and Nostalgia"

Kristiansund
Kl 19.30/20.00 i Kunstforeningen
Om soroptimistenes innsats for kvinner i Moldova v/ Rita Strøm-Larsen og Eva Flatvad.
Randi Bech Paulits fortalte om hvorfor hun ble Soroptimist. 

Moss & Rygge
Tog fra Kirkeparken, Moss kl 16
Verket Scene kl. 17
Salg av lilla sløyfer

Odal
Kvinnenettverket i Sør-Odal i samarbeid med innvandrerkvinner og Solbakken folkehøgskole markerer kvinnedagenkl 18  på Solbakken folkehøgskole!

Oslo
Soroptimister var til stede under paneldebatten "Kvinner, migrasjon og flukt" i Litteraturhuset i Oslo kl. 9
Se fb-innlegg til gruppen Soroptimister fra Kirsti Guttormsen:
"...Har soroptimistene noen svar? I Norge har vi Utdanningsfondet for kvinner, Moldovaprosjektet, mentorprogram og fortellerteateret blant annet, som alle er svar på utfordringer knyttet til kvinner og migrasjon. Snakk om å være relevant og dagsaktuell organisasjon."

Sandnes
Blomsternedleggelse kl 17.30 ved minnesmerket for Elise Ottesen-Jensen, en av Skandinavias største forkjempere for likestilling og opplysningsarbeid om seksual- og prevensjonspørsmål.
Hovedarrangement i Hotell Residence kl 19, bl.a. med foredrag av Janne Stigen Drangsholt, forfatter og litteraturforsker.

Svolvær
På Aust-Lofoten videregående skole kl 19

Noen steder markeres kvinnedagen 9. mars, og noen steder i dagene før 8. mars:

Kongsberg
Kulturkafe på Nymoensenteret kl 11-14 med lotteri og salg av kjoler og god mat

Sarpsborg
Flerkulturell markering av kvinnedagen på Black Box, Sarpsborg kulturskole kl 15-16.. Appell og presentasjon av soroptimistklubben

Kirkenes

 

080319/tl

Tromsø-klubben deltok i 8.mars-demonstrasjonen under parolen "Nei til voldtekt som våpen - vern kvinner i krig". Foto: Gerd Bjørhovde, Tromsø Soroptimistklubb
Beblomstring av Amalie Skram-statuen med Bergen Kvinnesaksforening m.fl. Foto: Britt Nordgreen, Bergen Soroptimistklubb
Soroptimistene på Hamar hedret historiske foregangskvinner ved å holde tale og legge ned blomster ved deres statuer, her Katti Anker Møller. Foto: Hamar Soroptimistklubb
Om soroptimistenes innsats for kvinner i Moldova v/ Rita Strøm-Larsen, Eva Flatvad og Randi Bech Paulits. Foto: Åse Juul Hansen, Kristiansund Soroptimistklubb
I Kristiansund fortalte Randi Bech Paulit om hvorfor hun ble soroptimist. Foto: Åse Juul Hansen, Kristiansund Soroptimistklubb
Soroptimister fra Skien-Porsgrunn har deltatt på 8. mars-arrangement på Ibsenhuset i Skien. Stand med salg av lilla sløyfer og utdeling av ny brosjyre. Foto: Berit Vale, Skien-Porsgrunn Soroptimistklubb