Soroptimistenes innspill i forbindelse med møte om menneskehandel 7. oktober 2015

22. okt 2015

I forbindelse med regjeringens nye handlingsplan mot menneskehandel møtte Karin Guttormsen for unionen på møtet 7.oktober 2015. Vårt innspill kan du lese mer om her

Resolusjonen fra representantskapsmøtet 2015 kan du lese om her.

Hele saken med med oppsummering ligger på medlemsområdet(pålogging)

 

 

22/10/15RMH