Soroptimister i Europa oppfordrer kvinner til å stemme

05. mai 2019
EU skal nå stemme inn sine representanter til Europaparlamentet, og soroptimister i flere land har nå satt i gang en plakataksjon for å få kvinner til å gå til valgurnene.

Aksjonen er inspirert av soroptimistklubben i Warszawas kampanje til Polens valg i fjor. Polen hadde i sitt prosjekt en avisartikkel hvor avisen selv publiserte på sosiale medier, og også reklame på LCD-skjermer i busser. I disse dager rulles aksjonen ut blant europeiske unioner – Sverige, Østerrike, Italia, Romania, Tyskland og Hellas.

Stemmerettsjubileet for kvinners stemmerett ble feiret i 2013. Nå i 2019 er det feiring av stemmerett for alle i 100 år (det er ikke inkludert samene). Stortinget skriver på sine sider:  

«I 1919 handlet det om å gi alle mennesker rett til demokratisk deltagelse, uavhengig av sosiale og økonomiske rammer. I dag handler det om å få alle til å bruke stemmerett og delta i demokratiske prosesser, valg og påvirkning av det samfunnet vi lever i."

Norge har ennå ikke oppnådd full likestilling når det gjelder representasjon i besluttende institusjoner. 9. september 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge. Flere kommuner vil møte nye utfordringer i forbindelse med kommunesammenslåinger. I Norge, som i verden for øvrig, er det krefter som arbeider for at kvinners rettigheter skal innskrenkes, og det er viktig at også vi som soroptimister står opp for kvinner og bruker og oppfordrer til bruk av stemmeretten og deltagelse i demokratiske prosesser.

Du kan lese mer om dette i artikkelen fra Norgesunionens Advocacy-koordinator Veslemøy Klingsheim:
Advocacy Coordinators Share Projects and Ideas Across Borders

(Advocacy = påvirkningsarbeid = framsnakking)

Mer informasjon om kampanjen finner du også på Europaføderasjonens nettsider:
SIE Advocacy campaign: NOW is the time for your first time!
 
050519 / LBH / tl