Soroptimister på FNs kvinnekommisjon

09. mar 2017
Soroptimister gjør viktig påvirkningsarbeid på FNs kommisjon for kvinners rettigheter (CSW)

FNs kvinnekommisjon (CSW) blir gjennomført 13.-24. mars 2017 i FNs hovedkvarter i New York.

På FNs kvinnekommisjon (Commission on the Status of Women – CSW) møtes årlig representanter for medlemsstatene, frivillige organisasjoner og FN-organer for å evaluere arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling, sette globale standarder og vedta politikk for å fremme kvinners rettigheter.

Hovedtemaet i år er Women’s economic empowerment in the changing world of work. Såkalt "review theme" er Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls.

Til årets kvinnekommisjon (CSW61) leder SI-president Yvonne Simpson en delegasjon med flere enn 80 soroptimister fra forskjellige land. Mange soroptimister vil holde innlegg, og noen skal lede møter.

Les mer på nettsiden Soroptimist International at CSW61

Se også UN Women sin nettside om Commission on the Status of Women (CSW)

Se dessuten FOKUS sin nettside om FNs kvinnekommisjon

 

Oppdatert 140317/tl