Statsråd Faremo svarer

03. sep 2013
Resolusjon vedrørende vold i nære relasjoner ble vedtatt på vårt representantskapsmøte i Harstad i juni og sendt til justisminister Grete Faremo

Justisministeren viser i sitt svar til vårt engasjement når det gjelder vold mot kvinner. Hun skriver at regjeringen den 23. august la fram en ny handlingsplan (2014-2017) for å forebygge og bekjempe dette.  Regjeringen er også godt i gang med å legge til rette for ratifikasjon av konvensjonen. Les brevet i sin helhet her

 

Statsråd Grete Faremo
Foto: Torgeir Haugaard
Statsråd Grete Faremo Foto: Torgeir Haugaard