Stort forbedringspotensiale på likestilling

19. feb 2018
- Det er ikke bare utdanning som hjelper, det må være en kobling mellom utdanning og jobbmulighet, viser en ny rapport om likestilling i norsk bistand.

Fafo-rapporten ”Efforts to ensure girls’ rights and equality in Norwegian development cooperation” ble presentert fredag 16. februar.

Vår FN-kontakt var til stedet og her kan du lese hennes referat.