Svarbrev fra justisministeren om vold i nære relasjoner

18. aug 2020
Justisministeren har svart på soroptimistenes brev, og deler soroptimistenes bekymring for kvinner og barn utsatt for vold under pandemien. Regjeringen arbeider på flere områder for å avhjelpe situasjonen, og dette arbeidet blir beskrevet i svarbrevet. Innspillsprosessen om handlingsplan om vold i nære relasjoner ble påbegynt høsten 2019, og innspill kan sendes til postmottak@jd.dep.no.

Les svarbrev fra justisministeren om arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner

Les soroptimistenes brev med appell om å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner

 

Oppdatert 180820/tl