Ta vare på hverandre!

15. mar 2020
Hilsen fra unionsstyret: "Det er nå viktig at vi viser oss som de soroptimister vi er og tar vare på hverandre. Vi har en flott appell der to linjer nå er svært aktuelle: "La oss være oppriktige i vennskap" og "La oss være villige til å hjelpe og tjene". Les hele hilsenen fra unionsstyret her.

"Kjære alle soroptimister i Norge.

Regjeringen har lagt frem de første og nødvendige strakstiltakene for å begrense Korona-smitte. Dette får konsekvenser for oss alle. Noen av oss sitter i karantene, av ulike årsaker, andre er engstelige for å gå ut. 

Det er nå viktig at vi viser oss som de soroptimister vi er og tar vare på hverandre. Vi har en flott appell der to linjer nå er svært aktuelle: "La oss være oppriktige i vennskap" og "La oss være villige til å hjelpe og tjene". 

Vi er en organisasjon med høy gjennomsnittsalder. La ikke noen i din klubb sitte alene. Ta en telefon og tilby hjelp til dem som ønsker og trenger det.

Vi tufter vår organisasjon på prosjekt. La dette bli vårens og sommerens prosjekt – «Ta vare på hverandre»!

Med hilsen fra oss i unionsstyret
v/ Randi"

 

150320/tl

 

Unionsstyret 2019-2021, fra venstre: Birgitte Paulsen Torset, 3. visepresident; Veslemøy Klingsheim, 2. visepresident; Randi Mordal Hessen, president; Grethe Mary Sørensen, 1. visepresident; Hilde Skjong Sylte, unionssuppleant; Synnøve Fagerhaug, unionssekretær; Anne Ekornes Rekdal, unionskasserer
(Foto: Pixabay)