TALE ER GULL - DU plikter å stoppe vold mot kvinner

28. nov 2016
Les mer om avvergeplikten!

FN-kontakt Monica Faye har skrevet et fyldig referat fra  seminaret til Alliansen Rød knapp – Stopp vold mot kvinner samt  markeringen av FNs dag til bekjempelse av vold mot kvinner 25. november 2016.

Les mer på siden "FN-kontakten belyser"

 

281116/vk