The Link om SIE-kongressen

28. sep 2017
I siste nummer av The Link kan du blant annet lese om den europeiske soroptimist-kongressen og guvernørmøtet i Firenze i juli

Les europeiske soroptimisters magasin The Link

 

270917/tl