The Road to Equality

22. okt 2019
President i Soroptimist International, Sharon Fisher, sin appell 2019-2021, "The Road to Equality", har fokus på hvordan soroptimistene kan bidra til bedre likestilling mellom kjønnene.

 

Les om SI-presidentens appell

Les mer om The Road to Equality

Oppdatert 101219/tl

The Road to Equality – flyer side 1
The Road to Equality – flyer side 2