Trondheim Soroptimistklubb 70 år – avisartikkel og kunstsalg

14. okt 2016
Artikkel i Adresseavisen om klubbens lange virke lokalt og internasjonalt! Kunstsalgsutstilling for Nepal fra 21. oktober!

I forbindelse med at Trondheim Soroptimistklubb nylig fylte 70 år fikk organisasjonen flott medieoppslag i Adresseavisens artikkel "Best for kvinner gjennom 70 år"

I artikkelen kan vi bl.a. lese om organisasjonens formål, prosjekter og samarbeidspartnere.

Salgsutstilling av kunst til inntekt for barn i Nepal arrangeres i Modern Art Gallery fra 21. oktober.
Bilder og skulptur kan også kjøpes via internett.

 

141016/tl