UN Theme Week – Hvordan kan FNs bærekraftsmål bli mer bærekraftige?

12. apr 2018
For å drøfte hvordan bistand best kan støtte opp under bærekraftsmål nr. 16 Fred og rettferdiget, inviterte FN studentene i Oslo til en temasamling

Les Fokuskontaktens referat fra møtet mars i regi av UNDP i Oslo

120418/vk