Unge observatører 2014 kåret

11. mar 2014
Som et ledd i arbeidet med å rekruttere nye og yngre medlemmer har unionen de siste årene betalt deltakelsen for to unge observatører på Representantskaps- og Landsmøtet.

Fire klubber hadde meldt inn kandidater til Ung observatør 2014 og etter en samlet vurdering har ekstensjonskomiteen kåret følgende vinnere:

Arendal-Grimstad Soroptimistklubb - Marlene Häggstrøm

Bergen Soroptimistklubb - Siri Nygård-Torkehagen

Tema for utvelgelsen i år var

"Rekruttering i klubbene : Innovative grep og omstilling."

Alle klubbene leverte gode søknader, med de to klubbene som ble valgt ut, var ekstra overbevisende angående innovasjon og gode grep.

Ung observatør 2014 Marlene Häggstrøm fra Arendal-Grimstad Soroptimistklubb
Ung observatør 2014 Marlene Häggstrøm fra Arendal-Grimstad Soroptimistklubb
Ung observatør 2014 Siri Nygård Torkehagen fra Bergen Soroptimistklubb
Ung observatør 2014 Siri Nygård Torkehagen fra Bergen Soroptimistklubb