Utdanningsfondets store gladnyhet!

11. mar 2020
Norske soroptimisters utdanningsfond mottar mer enn 200 000 kroner fra arven etter Pratibha Jensen.

Gledelig hilsen fra utdanningsfondet ved lederen, Berit Smestad Paulsen:

"Sommeren 2019 kom det et brev til soroptimistene fra en advokat i Kristiansand som informerte om at boet etter Pratibha Jensen hadde bestemt at «Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner» skulle få en del av hennes arv.

Pratibha Jensen var konen til den norske forfatteren Axel Jensen, og de bodde i Ålefjær utenfor Kristiansand på slutten av sitt liv. Som fondets leder fikk jeg tilsendt hele testamentet, og der sto det at etter at diverse andre poster var fordelt, så skulle resten deles mellom «Leger uten grenser» og en organisasjon som jobbet for kvinners rettigheter og utdanning. Advokat Bjørn Senum og Jane B. Robbersvik, begge Kristiansand, var av Pratibha Jensen plukket ut til å vurdere hvilken organisasjon dette skulle bli, og valget falt på vårt utdanningsfond.

Arveoppgjør tar alltid tid, men i desember 2019 fikk vi vite den endelige konklusjon om hvor stor vår arv var, og den gledelige nyhet var at utdanningsfondet fikk tildelt kr. 213 308.-. Dette er et gledelig tilskudd til fondet og gjør at vi kan støtte flere vanskeligstilte jenter og kvinner slik at de kan få en utdanning og har mulighet for å forsørge seg selv."

Les mer om utdanningsfondet

Les mer om Pratibha Jensen

 

Oppdatert 120220/tl