Utenlandske investeringer i Tanzania forverrer kvinners situasjon

22. jun 2017
FOKUS-kontakten deltok på møte med leder for UN Women og forskere som peker på store utfordringer

Les referat fra møtet om hvordan utenlandske investeringer i Tanzania gir negative konsekvenser for kvinner

Du finner dette og referater fra en rekke andre interessante møter under FOKUS-kontakten informerer

 

Oppdatert 250617/tl