Verden trenger atomvåpennedrustning nå

01. des 2017
Brev til regjeringen med appell om atomnedrustning i anledning utdeling av Nobels Fredspris på FNs menneskerettighetsdag 10. desember

Last ned hele brevet

Statsminister Erna Solberg
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
Miljøvernminister Vidar Helgesen
Helseminister Bent Høie

VERDEN TRENGER ATOMVÅPENNEDRUSTNING NÅ

10. desember, FNs menneskerettighetsdag, utdeles Nobels fredspris. Soroptimist International (SI) Norgesunionen ønsker i den anledning å rette oppmerksomheten mot atomnedrustning.

Det er viktig å oppnå resultater i nedrustningsarbeidet da de humanitære konsekvensene ved bruk av atomvåpen er katastrofale. Det sivile samfunn er bekymret for at atomvåpen igjen kan bli brukt i konflikter.

Soroptimist Internationals fokusområder, som bygger på FNs bærekraftsmål, er helse, miljø, utdanning og økonomisk utvikling. Konsekvensene av en atomsprengning vil bli store for helse og miljø som igjen gjør at muligheten for utdanning og økonomisk utvikling reduseres.  

Fredsprisen 2017
I år blir Nobels fredspris tildelt ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen. Nobelkomiteen har også understreket betydningen av «Ikkespredningsavtalen» (NPT) fra 1970 som Norge har sluttet seg til.

FN-traktaten mot atomvåpen
Vi forstår at den norske regjeringen er opptatt av de humanitære konsekvensene ved bruk av atomvåpen, men den har ikke sluttet seg til FN-traktaten om forbud mot atomvåpen. Regjeringen har valgt å arbeide med nedrustning ved at atomvåpenmaktene engasjeres i arbeidet på en konstruktiv måte. Norge er en pådriver for ikrafttredelsen av «Prøvestansavtalen» (CTBT) som setter forbud mot alle typer kjernefysiske prøvesprengninger og for en avtale som stanser fremstillingen av spaltbare materialer til våpenformål. Norge arbeider også for å få til en verifikasjon av nedrustningen.

Lite fremgang i arbeidet med nedrustning
De senere årene har det vært liten fremgang i arbeidet med de pågående prosessene for å få til en atomnedrustning. Det er en av årsakene til at FN-traktaten om forbud mot atomvåpen ble utarbeidet med en atomvåpenfri verden som mål. SI Norgesunionen som er medlem av Soroptimist International (SI), arbeider for å fremme menneskerettigheter for alle og bedre levekårene for kvinner. Vårt arbeid er nært knyttet til å fremme FNs bærekraftsmål.

SI Norgesunionen henstiller til regjeringen om at den gjennom sitt arbeid med atomnedrustning, intensiverer innsatsen for å få reell fremgang gjennom et konstruktivt engasjement fra atommaktene og derved reduserer faren for kjernefysiske miljøødeleggelser med humanitære og økonomiske konsekvenser.

SI Norgesunionen ber regjeringen om å gi det krevende atomnedrustningsarbeidet størst mulig oppmerksomhet for å få fortgang i arbeidet. Det er viktig og det haster. 

Vennlig hilsen
Bente Lene Christensen
President
SI Norgesunionen/SI Union of Norway

www.soroptimistnorway.no

 

011217/tl