Verdens vanndag 22. mars

21. mar 2015
Verdens vannressurser trues av forurensning, klimaendringer og overforbruk. I år markerer Verdens vanndag behovet for bærekraftig utvikling.

2013 var FNs internasjonale år for vannsamarbeid. Målet var å skape bevissthet om behovet for å samarbeide om hvordan vi håndterer vannressursene på kloden.

Det er 7 milliarder mennesker å mette på kloden i dag og det forventes to milliarder nye munner å mette i 2050.

I dag bor over 50 % av menneskeheten i byer, og over 783 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann. I tillegg sliter flere land med tilgang til ferskvann, og bruker rett og slett opp vannet.

FNs vanndag fokuserer på sammenhengen og avhengigheten av vann og energi. Særlig på ulik tilgang til vann, enten det er tilgang til rent drikkevann, sanitære forhold og fasiliteter, matsikkerhet eller energitjenester.

Det er viktig at verdens myndigheter ser sammenhengen mellom mat, energi, helse, handel, miljø –og vann, slik at spørsmål om bruk og overforbruk og om disponering, rensing og ansvar blir satt på dagsorden.

Hva gjør vi?
Verdens vanndag er en viktig merkedag for Soroptimist International (SI).  I perioden 2011-2021 skal SI arbeide for å bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring og ved å tilrettelegge for personlig utvikling.

Dette skal oppnås blant annet gjennom å arbeide for å ivareta kvinner og jenters særlige behov, ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer og ved å bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring.

Verdens kvinner og barn bruker 200 millioner timer hver dag på å hente vann og ved! I gjennomsnitt bruker de 25 prosent av sin tid til dette arbeidet. Dette er tid som blant annet kunne ha vært brukt til inntektsbringende arbeid og til å gå på skole.

Handling gjennom prosjektarbeid
Både norske og utenlandske soroptimistklubber er engasjert i vann- og energirelaterte prosjekter som særlig gagner kvinner. Her er noen eksempler:

Brønnprosjekt i Moldova
På landsbygda i Moldova hentes drikkevann for mennesker og dyr i hovedsak fra brønner. Brønnene er ofte i dårlig forfatning og forurenses både fra grunnen og ved uhygienisk bruk. Sanitær infrastruktur er dårlig utbygget og toaletter mangler.
De siste årene er syv brønner utbedret på landsbygda og arbeidet skjer i et samarbeid mellom norske og moldovske soroptimister.

Every Little Drop Counts  i Tanzania
Prosjektet er et langvarig prosjekt i regi av Arendal Soroptimistklubb.I Lushoto (Tanzania) er det god tilgang på regnvann, men vannet havner ofte i urene drikkekilder.  Prosjekt går ut på å samle regnvann fra takene, og samle disse i store oppsamlingstanker. Fra oppstarten i 2008 har prosjektet gitt vanntanker og rent vann til 13 skoler.  

Fornybar energi gir kvinner muligheter: See solar - Cook solar
Mangel på energi er en betydelig barriere for kvinner og jenters mulighet til utdanning og selvstendighet i mange deler av verden. Rundt 1,4 milliarder mennesker har ikke tilgang til strøm og 1 milliard har bare tilgang til upålitelige elektrisitetsnettverk. Omtrent 3 milliarder mennesker er avhengig av fast brensel (tradisjonell biomasse og kull) til å dekke sine grunnleggende behov.

SI har satt i gang en rekke tiltak for å finansiere grønn solenergi. Dette vil på sikt være med på å fremme og muliggjøre utdanning og livslang læring for kvinner.

Ved å øke tilgangen på solenergi, vil vi gjennom disse prosjektene gi kvinner og jenter:

- mer tid til egne aktiviteter
- mulighet til å lese og studere på kveldstid
- redusert helserisiko (færre brann- og røykskader)  
- økt tilgang til helsetjenester (tjenester drevet med fornybar energi)  
- vannrensing
- nye jobber og arbeidsmuligheter
 
- redusert fare for vold ved økt utebelysning 
- særlig i flyktningeleire og andre spesielt farlige områder
 
- økt kommunikasjon med andre og tilgang til informasjon (mobiltelefonladere, radioer osv)

Bevisstgjøring
Hva gjør soroptimistene her hjemme for å skape oppmerksomhet rundt og øke kunnskapen om vannrelaterte spørsmål og utfordringer, i tillegg til å drive prosjektarbeid? Her er ett eksempel:

Larvik Soroptimistklubbs VANNdring
I flere år har klubben invitert lokalsamfunnet til å delta på sin VANNdring på Verdens vanndag.
I Østlands-Posten 20. mars 2015 skriver klubbens Margaret Støle Karlsen:

- Larvik soroptimistklubbs VANNdring er bokstavelig talt en dråpe i havet, men den setter fokus på et viktig emne; Kvinner og utdanning, vann, energi og menneskeverd. Vi håper enda flere blir med oss på VANNdring i år. Du får mye selv; en trivelig tur sammen med andre, informasjon om vårt arbeid og ikke minst: Du får anledning til, på en enkel måte, å vise solidaritet med kvinner som ikke har de samme godene som vi har.

Videre lesing:
20. mars offentliggjorde UN Water rapporten
Vann i en bærekraftig verden

Kilder:  FN-sambandet/fn.no, www.arendal.soroptimistnorway.no , www.larvik.soroptimistnorway.no

 

/lgo 25.10.15

Brønn i Moldova
Nyoppusset brønn i Moldova
Arendalsklubbens Every Little Drop Counts prosjekt
Arendalsklubbens Every Little Drop Counts prosjekt
Arendal Soroptimistklubb har skaffet rent vann til en rekke skoler i Tanzania
Arendal Soroptimistklubb har skaffet rent vann til en rekke skoler i Tanzania
Fra en tidligere VANNdring i regi av Larvik Soroptimistklubb
Fra en tidligere VANNdring i regi av Larvik Soroptimistklubb