Viktig FN resolusjon vedtatt

28. nov 2013
Etter et norsk initativ har FNs hovedforsamling for første gang vedtatt en resolusjon som styrker beskyttelsen av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere.

- Kvinnelige menneskerettighetsforsvarere er spesielt utsatt for vold, trusler og andre former for trakassering. Med dette vedtaket sender FNs medlemsland et klart budskap om at det er viktig å ta ansvar for å sikre beskyttelse av dem som står opp for andres rettigheter, sier utenriksminister Børge Brende.

Det er Norge som har tatt initiativ til og ledet forhandlingene som i natt ble vedtatt av FNs hovedforsamling.

Vedtaket i FN slår fast at arbeid for å fremme menneskerettigheter skal kunne utføres uten hindringer og trusler mot liv og helse for menneskerettighetsforsvarere og deres familier. Medlemslandene har også forpliktet seg til å sette i verk særlige tiltak for å beskytte kvinnelige menneskerettighetsforsvarere.

- Det er et stort behov for å redusere gapet mellom staters forpliktelser og realitetene på bakken når det gjelder beskyttelse av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere. Resolusjonen er et første steg i riktig retning, sier utenriksministeren.

Resolusjonen oppfordrer stater til å slutte å kriminalisere, stigmatisere eller begrense arbeidet til kvinnelige menneskerettighetsforsvarere. Statene blir bedt om å endre lovverket for å ivareta menneskerettighetsforsvarere. Alle FNs medlemsland forplikter seg til offentlig å fremheve kvinnelige menneskerettighetsforsvareres rolle og å fordømme vold mot og diskriminering av dem.

Pressemelding fra UD 28. november 2013