Vold mot kvinner og jenter – SI Chisinau/Moldova får prosjekttildeling

09. aug 2017
Prosjektet ”Eliminating Violence Against Women and Girls” i regi av soroptimistklubben i Chisinau, Moldova er tildelt årets ”Special Action Fund Grant” fra Europaføderasjonens Action Fund på 5070 Euro. Diplomet vil bli overrakt klubben i forbindelse med Norgesunionens reise til Moldova i september.

I prosjektet inngår:

  • en informasjonskampanje i ulike media om kvinners rettigheter og hvordan vold mot kvinner og jenter kan forebygges. Kampanjen er rettet mot myndighetene og publikum.
  • Informasjon og profesjonell rådgivning (både juridisk og psykologisk bistand) til aktuelle ofre for vold i nære relasjoner og ofrenes familier

Soroptimistklubben vil gjennomføre prosjektet i samarbeid med lokale bibliotek som tenkes å videreføre noen av aktivitetene etter endt prosjektperiode.

Europaføderasjonen fremhever at prosjektet fokuserer både på Awareness, Advocacy og Action, som er sentralt i måten soroptimistene arbeider på under visjonen ”A Global Voice for Women”

Norgesunionen gratulerer, og ønsker Chisinauklubben lykke til med dette viktige prosjektet!

 

090817/tl