8. mars-appell: Soroptimist Internationals president Yvonne Simpson