8. mars-markering i Sandnes

  08. mar 2019   Kl.17.30   -   08. mar 2019
8. mars-komiteen Sandnes er et samarbeid mellom en rekke forskjellige lag, foreninger og politiske partier. Sandnes Soroptimistklubb er engasjert i dette samarbeidet.

I Sandnes legger vi opp til en bred markering av den internasjonale kampdagen for kvinners rettigheter.

Vi løfter spesielt frem Elise Ottesen-Jensen (1886-1973) fra Høyland i Sandnes. Hun var blant annet en av Skandinavias største forkjempere for likestilling og opplysningsarbeidet innen seksual- og prevensjonspørsmål.

Sandnes Soroptimistklubb står for blomsternedleggelse ved minnesmerket/relieffet i byens sentrum kl 17:30.

Hovedarrangementet er i Hotell Residence kl 19:00. På programmet står foredrag av Janne Stigen Drangsholt, forfatter og litteraturforsker. Videre blir det kunstneriske innslag, appeller m.v.

Arrangementskomiteen og vi i Sandnes Soroptimistklubb håper det blir stort oppmøte ved vår 8. mars-markering!