Den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse (FGM)

  06. feb 2022