Menneskehandelkonferansen 2018

  15. nov 2018   Kl.10-17
ROSA-prosjektet inviterer til konferanse om menneskehandel på Radisson Blu Plaza Oslo.

Menneskehandelkonferansen 2018 – konferansens nettside
"Menneskehandelfeltet, med de utfordringer og behov som gjør seg gjeldende, er i stadig endring. Samtidig som nye behov oppstår, ser vi imidlertid at noen utfordringer vedvarer. ROSA ønsker å samle kunnskapen og engasjementet på feltet for å sammen se på utfordringer, mulige løsninger, og å dele erfaringer. Med det ønsker vi alle som er tilknyttet feltet velkommen til en dag for læring, utvikling og samarbeid".

Program for Menneskehandelkonferansem 2018
"Konferansen er todelt med felles samling før lunsj og tre ulikt tematiserte parallellsesjoner etter lunsj". 

Påmelding til Menneskehandelkonferansen 2018

210918/tl