SI Follo: Smittevernkurs for innvandrerkvinner

  16. sep 2020   Kl.18-20.30
Kvinnenettverket i Oppegård ønsker å samle 25 kvinner med 25 forskjellige språk til smitteverndugnad for å bekjempe covid-19.
Tid: onsdag 16. september kl. 18 -20 (20.30)
Sted: Oppegård gamle Rådhus (kommunestyresalen)
Påmelding til:
Frivilligsentralen i Ski, Kirsten Grøstad. Tlf ,99216823
Frivilligsentralen i Oppegård, Anne Solhaug , Tlf 97653131

Les mer om smittevernkurset

Follo Soroptimistklubb har fått støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til å holde smittevernkurs for innvandrerkvinner i samarbeid med Kvinnenettverket i Oppegård (Oppegård Frivilligsentral, Oppegård, Ski Sanitetsforening, Røde Kors, Follo Soroptimistklubb)

 

100920/tl