SI Gjøvik: FOKUS for kvinners rettigheter

  05. feb 2019   Kl.18.30
Sted: Eureka-auditoriet i Helvin-bygget NTNU, Teknologiveien 22, Gjøvik. Gratis.

Gjøvik Soroptimistklubb inviterer til inspirerende foredrag ved Gro Lindstad om FOKUS sitt arbeid og forbindelse til FNs arbeid med kvinnespørsmål.

Gro Lindstad er leder for FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, paraplyorganisasjon for norske kvinneorganisasjoner. 

 

Oppdatert 250119/tl

 

Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS Foto: FOKUS
Gjøvik Soroptimistklubb Foto: SI Gjøvik