Flyktninger - tenke globalt og handle lokalt

Flyktningsituasjonen i Europa krever også innsats av frivillige organisasjoner. Som soroptimister arbeider vi for menneskerettigheter generelt og kvinner og barn spesielt.

Ønsker du å engasjere deg i aktivt arbeid?

Les brevet fra føderasjonspresident Maria Elisabetta de Franciscis "The Soroptimist Response to the Refugee Crisis: Think Globally – Act Locally" her.

Del gjerne tips med andre!

Eksempel på lokalt prosjekt:

Ringerike Soroptimistklubb -
Aktiv soroptimist - aktivitetstiltak for kvinner og barn i Hvalsmoen Transittmottak

Eksempel på globale prosjekter

SI Nederlands unionsprosjekt sammen med UNICEF -
utdanning av flyktningebarn i Syria.
Prosjektet Syria back to school støttes av flere soroptimistunioner.

Verdensgaver fra UNICEF

  

Oppdatert 180417/vk