Bærekraftsmål og infrastruktur

Norgesunionens Advocacy koordinator, Veslemøy Klingsheim, har deltatt på Europaføderasjonens – SIEs - delegasjon til FNs kvinnekommisjon i New York 11. -22. mars 2019.

FNs kvinnekommisjon (Commission on the Status of Women, forkortet CSW) er en kommisjon under FNs økonomiske og sosiale råd ECOSOC. Dette er den viktigste internasjonale møteplass for diskusjon om kvinners rettigheter. Soroptimister fra alle føderasjoner var representert i New York, og fra SIE 18 delegater i tillegg til soroptimistrepresentanter i offisielle regjeringsdelegasjoner.

Årets prioriterte tema var «Sosial sikkerhet, tilgang til offentlige tjenester og bærekraftig infrastruktur for likestilling mellom kvinner og jenter». Gjennomgangstemaet var «Bemyndiggjøring av kvinner og koblingen til bærekraftig utvikling». 

Les om flere tema og reisen til Amerika her.

 

220619/mhc