FN - slik deltar vi

Som en ikke-statlig organisasjon har Soroptimist International generell konsultativ status i FN (Forente nasjoner) og aktive lobbyister ved FN-kontorene i New York, Genève, Wien, Roma, Nairobi og Paris.

 

FN-kontakten vår og andre tillitskvinner og medlemmer deltar på foredrag, seminarer, møter og andre arrangement. Under vil du finne lenker til korte referater.
 
Møte 26. oktober hos Norad og lansering av UNICEFs rapport for 2016. FN-kontakt Monica Faye detok på møtet. Les hennes rapport her

FNs toppmøte i New York: Den 25. september 2015 vedtok verdens ledere nye bærekraftsmål - 17 mål i alt. Vår FN-kontakt Monica Faye fra Oslo Soroptimistklubb har skrevet en artikkel om det, september 2015.

70-årsfeiring 14. oktober 2016! Les FN-kontakt Monica Fayes artikkel om feiringen her

Seminar 13. juni, 2016: FREMDELES STOR MANGEL PÅ UTDANNING!
I samarbeid med Human Rights Watch og FAFO ble det arrangert et miniseminar i FAFOs lokaler med hovedfokus på en rapport som nettopp er blitt lansert av Human Rights Watch: The Education Deficit. Les oppsummering fra Monica Faye her

Konferanse på Stortinget 10 mai 2016 : Taking stock midway of the Family Planning 2020 initiative”   
Sex og Politikk sammen med nettverket for Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter på Stortinget (SRHR) arrangerte en konferanse som handlet om hvordan man skulle gjøre prevensjon tilgjengelig, kvinners rettigheter og Norges forpliktelser på dette området. Monica Faye har sendt oss denne rapporten.

Rapport fra Sigrid Ag - CSW60- New York 14-24 mars 2016. Sigrid Ag er Vice President i Europafederasjonen(SIE) og den anledning deltok hun på CSW60 møtetet i New Yourk. Les hennes rapport her.
Frokostseminar 8. mars 2016 på Nobels fredssenter. FN-kontakt Monica Faye deltok på seminaret og sier: "Helt utrolig å ha anledning til å være med på disse konferansene,  jeg lærer så mye og det er så interessant."
Les  hennes fyldige referat fra arrangementet her
 FN's bærekraftsmål: Det er liten tvil om at soroptimistene har en jobb å gjøre for å bidra til at vi oppfyller FNs bærekraftsmål. Det er ikke minst i lokalsamfunnene engasjementet må skapes, sier unionspresident Kirsti Guttormsen, og oppfordrer alle soroptimistklubbene til å sette FNs bærekraftsmål på agendaen og skape engasjement lokalt. Les hele brevet her, november 2015.

 

Sist oppdatert 151116/rmh

FN er en internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945, med hovedkontor i New York, USA. FN har 193 medlemsland (2014). Dette er alle suverene stater i verden bortsett fra Vatikanstaten, som har valgt å stå utenfor.  Kilde: Store Norske Leksikon

Oppdatert 120816/vk

UN Photo/Andrea Brizzi
UN Photo/Andrea Brizzi