SIs rådgivende status i FN

Soroptimist International har generell konsultativ (rådgivende) status i FN og aktive lobbyister ved FN-kontorene i New York, Genève, Wien, Roma, Nairobi og Paris.

Kun 134 frivillige organisasjoner over hele verden er gitt generell rådgivende status i FN, og bare 11 av disse organisasjonene har fokus på kvinnespørsmål. Generell rådgivende status tildeles organisasjoner som representerer store deler av samfunnet i flere land, og hvis arbeid dekker de fleste av problemene på dagsorden i ECOSOC og dets underliggende organer.

Gjennom vår generelle konsultative status i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) har vi muligheten til å forbedre livene til kvinner og jenter gjennom:

  • Oppmøte i offisielle møter i ECOSOC og andre FN-organer
  • Skriftlige uttalelser før sesjoner og muntlige uttalelser til regjeringsrepresentanter fra alle 193 medlemsstater
  • Møte med offisielle delegasjoner og andre NGO-representanter
  • Organisere og delta på parallelle hendelser på ECOSOC og enkelte andre FN-møter
  • Deltagelse i debatter, interaktive dialoger, paneldiskusjoner og uformelle møter

Soroptimist Internationals nettverk av faste representanter sikrer at våre prioriteringer blir delt med beslutningstakere og innarbeidet i debatter, uttalelser og politikk der det er mulig.

Les mer om Sorptimist International og FN på SIs nettsider
(Siden er på engelsk, men du kan bytte språk i menyen på toppen av siden!)

Les om soroptimistenes internasjonale påvirkningsarbeid på SIE sine nettsider

Hvert år holdes High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF). Her rapporterer Soroptimist International på arbeidet sitt i forhold til bærekraftsmålene. Les SIs HLPF rapport for 2020 her
Les mer om HLPF her.

 

2016_008 SI Timelineblackboard

 

Oppdatert 180620/imst

 

 

UN Photo/Andrea Brizzi
UN Photo/Andrea Brizzi