FN - hva gjør våre representanter?

Som en frivillig organisasjon, rekrutterer Soroptimist International medlemmer som er i stand til å gi av sin tid, energi og kunnskap til å overvåke FN-aktiviteter på tvers av de store FN-sentrene i New York, Genève, Wien, Paris, Roma og Nairobi.

En global stemme for kvinner og jenter

Gjennom vår generelle konsultative (rådgivende) status i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) har vi muligheten til å forbedre livene til kvinner og jenter gjennom:

  • Oppmøte i offisielle møter i ECOSOC og andre FN-organer;
  • Ved å sende skriftlige uttalelser før sesjoner og gjøre muntlige uttalelser til regjeringsrepresentanter fra alle 193 medlemsstater;
  • Møte offisielle delegasjoner og andre NGO-representanter;
  • Organisere og delta på parallelle hendelser på ECOSOC og enkelte andre FN-møter;
  • Delta i debatter, interaktive dialoger, paneldiskusjoner og uformelle møter.

Kun 148 frivillige organisasjoner over hele verden er gitt generell konsultativ status, og bare 11 (inkludert Soroptimist International) har fokus på kvinnespørsmål. Generelt status tildeles organisasjoner som representerer store deler av samfunnet i flere land, og hvis arbeid dekker de fleste av problemene på dagsorden i ECOSOC og dets underliggende organer.

Soroptimist Internationals nettverk av faste representanter sikrer at våre prioriteringer blir delt med beslutningstakere og innarbeidet i debatter, uttalelser og politikk der det er mulig.

På Soroptimist Internationals hjemmeside kan du lese mer om arbeidet og se presentasjonere av våre representanter i FN!

Lenke til siden (åpnes i nytt vindu): http://www.soroptimistinternational.org/advocacy/si-at-the-united-nations/

Siden er på engelsk, men du kan bytte språk i menyen på toppen av siden!

Informasjon finner du også på SI Europa sine hjemmesider: http://www.soroptimisteurope.org/advocacy/international-advocacy

2016_008 SI Timelineblackboard

 

Oppdatert 191216/vk

 

 

UN Photo/Andrea Brizzi
UN Photo/Andrea Brizzi