Sagt om "Valgt det ..." fortellerteater om menneskehandel

- Skuespillerne klarte å fange meg, og de innvevde historiene ble fortalt med troverdighet. Med min bakgrunn fra politi, påtalemyndighet og domstol, var historiene gjenkjennelige og gripende. Det var også veldig fint at man fikk fram gråsonene som problemstillingene reiser.

Ingrid Vormeland Salte, statsadvokat

- De trekker fram sanne historier og presenterer dem på en svært troverdig måte. I tillegg fletter de inn relevant informasjon slik at publikum får en dypere forståelse av temaet, som til slutt peker tydelig på de ulike aspektene ved prostitusjon. Disse to virkemidlene sammen gjør at skuespillerne virkeliggjør en realitet som heldigvis ikke så mange av oss kjenner til.

Anja Kathrine Laland (16), elev på videregående

- Det var et stykke med et godt og viktig budskap, som prøver å avmytifisere fordommer og holdninger til personer utnyttet i menneskehandel. I tillegg til å fortelle historier fra virkeligheten slik det faktisk er. Dette klarer de å formidle på en nyansert og god måte.

Leila Langdalen Sbai, ROSA-prosjektet


- Forestillingen viser tydelig at realiteten ikke er sort/hvitt. Men likevel kom det viktigste budskapet fram, hva som egenlig er menneskehandel og hvor alvorlig det kan være. Derfor synes jeg at denne forestillingen bør vises i ulike fora, for folk lokalt og opp til de som styrer landet. Jeg er enig i at forestillingen bør vises på utdanningsinstitusjoner, men ikke minst for de som kanskje på en eller annen måte kan komme borti problemstillingen. Da tenker jeg på  ulike yrkesgrupper innenfor statlig/kommunal sektor (helse/barnevern/sosialvesen/NAV/politi) samt frivillige organisasjoner

Terje Nordtveit, Økokrim, arbeidet tidligere med menneskehandel i Kripos

- Forestillingen gjorde sterkt inntrykk. Skuespillerne Astrid Elise Sæterøy og Beathe Frostad tar oss med tett innpå mennesker som har opplevd menneskehandelens kyniske råskap på sin egen kropp.

Trond Vorhaug, lærer ved Drottningborg vg.skole, freelanceskuespiller og forfatter

- Jeg opplevde forestillingen som personlig og gripende med sterke historier som dessverre er fra virkeligheten.

Gro Wildhagen, bistandsadvokat


- En forestilling med godt driv, tempo og rytme. Den er elegant og klokt laget, og den uttrykker godt de dilemmaer og kompleksiteten som temaet innebærer.

Dorthe Kennedy, Kulturkompaniet


- Denne forestillingen ga oss ett innblikk i hva som skjer. Ikke bare ute i den store verden, men rett utenfor vår egen stuedør.

Helene Thorkildsen, Inner Wheel

 

Oppdatert 250117/tl