Menneskehandel – Trafficking

Her vil du finne stoff relatert til vårt engasjement mot menneskehandel - trafficking

Fafo-rapporten om identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge, ble lansert onsdag 28. oktober 2015 på Fafo, Borggata 2B, Oslo.
Les FAFO rapporten «Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge»

Hva skriver de hjem om? En forestilling om menneskehandel

Arendal-Grimstadklubbens prosjekt publisert i SoroptiVoiceBlog under oransje dager i november 2015. Dette prosjektet er også blitt etterspurt av Soroptimist International (SI) til deres lobbyarbeid under FNs kvinnekommisjon i mars 2016. SI bruker databasen over programfokusrapporter (PFR) til å oppdatere FN på situasjonen for kvinner ulike steder i verden. Slik ble SI oppmerksom på dette klubbprosjektet på Sørlandet. Derfor oppfordres alle soroptimistklubber i verden til å skrive PFR rapporter fra sine prosjekter.  

The New Face of Slavery:
Soroptimist International of the Americas. 2007 – Revised September 2014 


Oppdatert 270518/vk