Aktive soroptimister på FN-møte i Wien

Menneskehandel et av temaene på den 8.sesjonen under FNs konvensjon om organisert kriminalitet over landegrensene

Global Voice Oktober 2016 refererte fra møtet og en norsk oversettele finner du her

 

301016/rmh