Høring i justiskomitéen på Stortinget 3. november 2015

I anledning to ulike representantforslag som går på ofre for menneskehandel, har Norgesunionen overfor Stortingets justiskomité understreket behovet for trygge og meningsfylte botilbud for ofre over hele landet, og særlig for mindreårige. Økt kompetanse om tema i skole og offentlige etater ble også fremhevet i våre skriftlige innspill.

På vegne av Norgesunionen var Karin Guttormsen tilstede på høringen i justiskomitéen 3. november 2015

Representantforslag 91 S 2014-2015

Soroptimistenes innspill til representantforslag 91 S 2014-2015

Representantforslag 116 S 2014-2015

Soroptimistenes innspill til representantforslag 116 S 2014-2015

Video fra høringen