Brev

Påvirkningsbrev sendt fra SI Norgesunionen:

Mai 2020
Brev med appell om å sette i gang handlingsplan for å forebygge vold i nære relasjoner, sendt til statsministeren, justisministeren,  barne- og familieministeren og kommunal- og moderniseringsministeren

Les brev om arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner

Juni 2019
Brev til statsminister Erna Solberg om FNs bærekraftmål.

Les brev om FNs bærekraftmål

Oktober 2018
Brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide om soroptimistenes arbeid for menneskerettigheter og kvinners rettigheter.

Les brev om soroptimistenes menneskerettighetsarbeid

November/desember 2017
Brev til regjeringen med appell om atomnedrustning i anledning utdeling av Nobels Fredspris på FNs menneskerettighetsdag 10. desember

Les brev med appell om atomnedrustning

 

Oppdatert 140520/tl