Høringsuttalelser

Tiltak for å forebygge fordommer mot kjønnsroller - skolens rolle.

Uttalelse fra unionspresident, Soroptimist Norway 23.11.18. Les uttalelse her

Svar fra Kunnskapsdepartementet 18.01.19. Les svaret her

 

Høring om endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven. Reglene om politiattest: Høringsuttalelse sendt fra Unionspresident til Utdannings og intergreringsminister Jan Tore Sanner. Les brevet av 09.01.19 her

 

Likestillings- og diskrimineringslov: Norgesunionen av Soroptimister mener at det bør være en egen lov om likestilling. En egen lov om likestilling mellom kjønnene er nødvendig for å tydeliggjøre at likestilling fortsatt er et satsingsområde i Norge.  Arbeid for å fremme likestilling er langt mer enn et vern mot diskriminering. Les vårt brev av 21.01.16  her

FN-sambandet: Unionsstyret sendte epost til stortingsgruppene til alle partier med et skriftlig innspill som oppsummert går ut på at vi forutsetter at FN-sambandet ikke legges ned slik budsjettforslaget legger opp til. Les melding

Menneskehandel: I forbindelse med regjeringens nye handlingsplan mot menneskehandel møtte Karin Guttormsen for unionen på møtet 7.oktober 2015. Vårt innspill kan du lese mer om her

 

 

Oppdatert 190119/mhc