Høringsuttalelser

Likestillings- og diskrimineringslov: Norgesunionen av Soroptimister mener at det bør være en egen lov om likestilling. En egen lov om likestilling mellom kjønnene er nødvendig for å tydeliggjøre at likestilling fortsatt er et satsingsområde i Norge.  Arbeid for å fremme likestilling er langt mer enn et vern mot diskriminering. Les vårt brev av 21.01.16  her.

FN-sambandet: Unionsstyret sendte epost til stortingsgruppene til alle partier med et skriftlig innspill som oppsummert går ut på at vi forutsetter at FN-sambandet ikke legges ned slik budsjettforslaget legger opp til. Les melding.

Menneskehandel: I forbindelse med regjeringens nye handlingsplan mot menneskehandel møtte Karin Guttormsen for unionen på møtet 7.oktober 2015. Vårt innspill kan du lese mer om her.

 

 

Oppdatert 030317/vk