Programme & Advocacy News

Soroptimist Internasjonal Europe (SIE) publiserer et nyhetsbrev annenhver måned med informasjon om deres arbeid for å bedre kvinners og jenters liv.

Nyhetsbrevet fra SIE informerer 35.000 medlemmer i Europa, Midt-Østen og Afrika om arbeidet i organisasjonen og om prosjekter som blir utført av soroptimister!
Nyhetsbrevet inneholder også informasjon om blant annet kvinners rettigheter og status internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

På nettsidene til Europaføderasjonen kan dere lese utgavene (engelsk) av Programme & Advocacy News:

Enkeltdokumenter for nedlasting:

Sist oppdatert 201117/vk