Resolusjoner

Juni 2022

Representantskapsmøtet i Kristiansund 12. juni 2022 vedtok resolusjon "Bistandsmidler til afghanske kvinner må opprettholdes"

Resolusjonen er sendt Statsminister, Utenriksminister og Utviklingsminister.

Se resolusjonen
Svar på resolusjon fra Utenriksministeren

Mai 2021

Representantskapsmøtet i Ålesund 30. mai 2021 vedtok resolusjon om Svekket rettssikkerhet for utenlandske kvinner som lever i voldelige forhold i Norge.

Resolusjonen er sendt til Statsminister, Kultur- og likestillingsminister, Bsrne- og familieminister og Justis- og beredskapsminister.

Se resolusjonen.

April 2019 

Representantskapsmøtet Fredrikstad 28 april 2019 vedtok resolusjoner om Forsvarets og Idrettens rolle i bekjempelse av menneskehandel(trafficking)

Resolusjonene er sendt  Statsminister, Forsvarsminister, Idrettsforbundet 

Se resolusjon Idrettsforbundet

Se resolusjon Forsvaret

  

April 2018

I resolved by the representative meeting on 29 April 2018 highlighting Norwegian soroptimists in order to prevent prejudices and achieve better equality, there is also a need for practical training methods in food and democracy in the curriculum.

Se resolusjonen som ble sendt

 

September 2016

Norgesunionen sender en påminnelse til Justis- og beredskapsdepartementet om viktigheten av at Norge ratifiserer Istanbulkonvensjonen så snart som mulig. Du kan lese brevet her.

Mer informasjon om Istanbulkonvensjonen finner du på denne siden: http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

 

Oppdatert 140621/lbh