Resolusjoner

April 2018

I resolusjon vedtatt på representantskapsmøte 29. april 2018 fremhever norske soroptimister at for å forebygge fordommer og oppnå bedre likestilling, er det også behov for praktiske øvingsmetoder i livsmestring og demokrati i læreplanen.

Se resolusjonen som ble sendt

September 2016

Norgesunionen sender en påminnelse til Justis- og beredskapsdepartementet om viktigheten av at Norge ratifiserer Istanbulkonvensjonen så snart som mulig. Du kan lese brevet her.

Mer informasjon om Istanbulkonvensjonen finner du på denne siden: http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

 

 

 

230916/vk