Klubbprosjekter

Soroptimistklubber landet over har små og større prosjekter på gang. Se nedenfor for lenker videre til klubbsider!

Send tips til: webmaster@soroptimistnorway.no 
(lenken virker dessverre ikke for alle e-postprogram)

Prosjektsiden er sist oppdatert: 160417/vk


NOVEMBER 2016

Kongsberg Soroptimistklubb arbeider sammen med Ruse kommune i Bulgaria om prosjektet:“Children at risk”.  Formålet med prosjektet er å opparbeide attraktive fasiliteter i 5 barnehager i Ruse. Prosjektet støttes i sin helhet av EØS-midler, som er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Les mer på klubbens hjemmeside.

Drammen Soroptimistklubb har flere prosjekter:

I 10 år har klubben hatt et prosjekt løpende i Drammen kommunes Introduksjonssenter. Vi har 3 skoletimer (står på timeplanen som valgfag for innvandrerkvinner) hver tirsdag.  Temaer er samfunnsliv, sosialt liv, helse, mat, barn, familie mm.  

Målet for prosjektet er todelt: 1)  å styrke norskspråklig praksis og innsikt i norsk hverdagsliv for introduksjonssenterets kvinnelige elever og 2) å gi forståelse og kunnskap om innvandrerkvinners liv og utfordringer blant klubbens medlemmer. Alt i alt å hjelpe med integrering og inkludering i vår by hvor 27% av innbyggerne er innvandrere. For dette prosjektet ble klubben nominert til Frivilligprisen for 2015

I 2015 ble det også satt i gang et mentorprogram for innvandrerkvinner. 5 kvinner med en godkjent utdannelse fra hjemlandet har fått en norsk mentor (soroptimist) med mål å hjelpe seg videre for å komme ut i arbeidslivet. Dette prosjektet har hatt en positiv utvikling og videreføres i 2017.

 

OKTOBER 2016

Odal Soroptimistklubb arrangerer årlig utdanningsmesse i samarbeid med Rotary og ungdomsskoler og videregående skoler.
Les mer på klubbens nettside om prosjektet

 

SEPTEMBER 2016

Studier viser at tilgjengelige møteplasser for kvinner med innvandrerbakgrunn har stor betydning for økt trivsel, velvære og livsmot, og for å hindre isolasjon, tristhet og mismot. Se hva Ringerike Soroptimistklubb gjør!
Prosjektet "Fargerik aldring" presenteres på klubbens hjemmeside (åpner i ny side);

 

AUGUST 2016

Mo i Rana har flere spennende prosjekter. Nå sponser de jordmorutdanningen til en kanbodsjansk kvinne! Les mer på klubbens egen hjemmeside (åpner i ny side.

 

MAI 2016

Halden Soroptimistklubb støtter "Prosjekt Skipperstua" et feriested som barnevernstjenesten disponerer. Skipperstua har stort behov for vedlikehold og oppussing, og klubben ønsker å bidra på forskjellige måter. Les mer på Haldens hjemmesider!

 

APRIL 2016

Hamar Soroptimistklubb har et prosjekt sammen med Stange kvalifiseringssenter der de snakker norsk – dagligspråk – med 8 flyktningkvinner. De er alle bosatte i Stange. Les mer om prosjektet her. Hamar vil varmt anbefale er slikt prosjekt for andre klubber.

Jæren Soroptimistklubb hadde moteshow på Bryne Mølle 7.april 2016. Se bildene her . De fikk inn kr 50.000,- som er øremerket prosjektet 'Utdanning av kvinner i Guatemala / Antigua og omegn' sammen med Ida`s hjelpefond. Les mer om prosjektet her. Klubben fikk dekning på TV Vest før showet. Se sendingen her

 

DESEMBER 2015

Sandnes: Medlemmene donerte kunst og salget ga 40.000,- til Flyktningehjelpen.

Kongsberg Soroptimistklubb har arrangert kafé og julemesse.

Molde Soroptimistklubb hadde store planer for å markere 10. desember på torget, men dessverre spilte ikke  været med. Se den morsomme fortellingen her

Stavanger har også i år samlet inn julegaver til Kirkens Bymisjon i forbindelse med vår juleavslutning. Les om den fine tradisjonen her.

Tønsberg har flere prosjekter:

  • Utdanningsfondet Inntekter til fondet kommer gjennom et årlige lotteri, innsamlinger og salg av produkter i regi av klubbene.
  • 8.mars Inntektene av arrangementet går til ulike prosjekter Tønsberg Soroptimistklubb er i gang med,
  • Moldova Formålet med prosjektet er å forebygge mot menneskehandel i Moldova.
  • Kjolemarked Inntektene kr 24.489,- gikk til Norske Soroptimisters Utdanningsfond.
  • FN's dag for avskaffelse av vold mot kvinner Dagen markeres av FN ved å farge verden orange.

 

NOVEMBER 2015

Bærum Soroptimistklubb  har lokale prosjekter hvorav to er rettet mot innvandrerkvinner. Mer informasjon finnes her.

 

Bergen Soroptimistklubb har flere prosjekter:

  • MENTORPROGRAM arbeidslivsrettet for minoritetskvinner
  • Kvinner til kvinner nettverk for innvandrere og soroptimister for å styrke deltakerne gjennom dialog og samhandling
  • KJOLESALG  støtter utdanningsprosjekter i Afrika
  • Hope Through Education skolegang for jenter i Sør-Sudan

 

Mo i Rana Soroptimistklubb sponser Vibol fra Kambodsja med jordmorutdanning i 3 år. Vi er glade for å kunne være med på å bidra noe for at kvinner og barn som har et mangelfullt utviklet helsetilbud i et fattig hjørne av verden, kan få et bedre og tryggere fødselshjelptilbud. Les mer her.

 

Borge: For tredje året på rad holdt Majken Christiansen støttekonsert i Torsnes kirke i regi av Borge Soroptimistklubb. I år ble Frank Sinatra hyllet for sitt 100-års jubileum. Overskuddet fra konserten går til syriske flyktninger i Fredrikstad. Se Borges klubbsider for mer informasjon.