STOPP MENNESKEHANDEL – NEI TIL TRAFFICKING

Norgesunionens salg av Lilla sløyfer går til arbeidet med å bekjempe menneskehandel
Menneskehandel er vårt tids slaveri som hovedsaklig rammer kvinner og barn, og som omfatter utnyttelse av andre i prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting; i tvangsarbeid eller tvangstjenester, i slaveri/slaverilignende praksis eller ved fjerning av organer.
 
Utnyttelse og kontroll over ofre oppnås ved bruk av vold, tvang, trusler, misbruk av en persons sårbare situasjon eller annen lignende atferd. Formålet med trafficking er å tjene penger på utnyttelsen av offerets tjenester, og ifølge FN er menneskehandel etter våpenhandel den største illegale økonomien i verden.

Menneskehandel er en menneskerettighetssak som må bekjempes på flere plan.

Både myndighetene og frivillige organisasjoner har en viktig rolle i bekjempelsen.

Sløyfen koster kr 30. Inntektene fra salget av lilla sløyfer går til forebyggende arbeid i Moldova - se Moldovaprosjektet og til bevisstgjøring i eget land.

Kontonummer Lilla sløyfer : 2801 18 11835

E-post: lilla@soroptimistnorway.no

Inntektene fordeles slik:
75 % til prosjekter i Moldova, herunder «Educating youth for the future» og videreutdanningsstipend til tidligere deltagere i «Life Skill» i Moldova. Midlene fordeles internt.
25 % til bevisstgjøringsarbeid i Norge for å forebygge/bekjempe menneskehandel i regi av unionen og klubbene. Søknad om midler rettes til unionsstyret.

 

Oppdatert 081019/tl

Stop Trafficking-markering i Bergen under Nordiske dager
Stop Trafficking-markering i Bergen under Nordiske dager