Lilla sløyfer - nei til menneskehandel

Norgesunionens salg av lilla sløyfer går til arbeidet med å bekjempe menneskehandel.
Menneskehandel omfatter utnyttelse av andre i prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting, i tvangsarbeid eller tvangstjenester, i slaveri/slaverilignende praksis eller ved fjerning av organer. Utnyttelse og kontroll over ofre oppnås ved bruk av vold, tvang, trusler eller misbruk av en persons sårbare situasjon.  
 
Formålet med menneskehandel er å tjene penger på utnyttelsen av offerets tjenester, og ifølge FN er menneskehandel etter våpenhandel den største illegale økonomien i verden. Det er hovedsakelig kvinner og barn som rammes. 

Norske soroptimister samler inn midler til vårt arbeid mot menneskehandel ved salg av lilla sløyfer. Inntektene går til forebyggende arbeid i Moldova og til bevisstgjøring i eget land. 

Oppdatert 070323/ms
Lilla sløyfe.
Stopp menneskehandel-markering i Bergen.
Stopp menneskehandel-markering i Bergen.