SI-presidentens appell

I forbindelse med 10. desember hvert år er det tradisjon for at soroptimister gir penger til prosjekt valgt av den internasjonale soroptimistpresidenten i SI-presidentens appell. 10. desember er FNs menneskerettighetsdag og den internasjonale soroptimistdagen. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt 10. desember 1948.

Kontonummer for bidrag til 10. desember-appellen: 2801 13 38773 

2021 - 2023 er SI-president  Maureen Maguire sin appell “Opening Doors to a Bright Future

Gi tilgang til utdanning i alle dens former for vanskeligstilte og marginaliserte kvinner og jenter.
Gi utdanning til kvinner og jenter i et trygt, vennlig og stimulerende miljø der det er likestilling av muligheter og støtte for alle.
Utvikle mentorprogrammer som oppmuntrer til selvtillit og øker kvinners og jenters deltakelse i samfunnet og i beslutningsprosesser.
Øke tilgangen til informasjon, utdanningsressurser og tjenester, slik at kvinner og jenter kan ta informerte livsvalg.

 


2020 - 2021 er SI-president Sharon Fisher sin appell The Road to Equality,
med
 fokus på hvordan soroptimistene kan bidra til bedre likestilling mellom kjønnene.Se også SIs nettside International President´s Appeal Archives 

2017 - 2019: Women, Water & Leadership

2015 og 2016: Educate to Lead Nepal 

2013-2015 See Solar, Cook Solar

2011 og 2012
Birthing in the Pacific - og her kan du se hva pengene har gått til

2010
Funding the future: Soroptimists for Education and Leadership. Appellen tar utgangspunkt i SI sitt nye langtidsprosjekt som klubbene var med på å stemme frem.

2009 Hopes and dreams for everyone - prevent human trafficking from Moldova by providing life-skill education and sustainable living conditions for vulnerable children

2008 Restoring dignity: Addis Ababa Fistula Hospital 

2007 Hjelp til kvinner med fistel-lidelse 

2006 "Project Punjab" - Hjelper jenter til skolegang

2005  "Soroptimister bekjemper malaria" SOROPTIMISTS ROLL BACK MALARIA - et samarbeid med World Health Organization

2004 "Dust of Life" – et prosjekt for å hjelpe unge kvinner og barn i Ho Chi Minh Youth Shelter i Vietnam til å gjenoppbygge livene sine. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Children of Peace International.

2003 The Dignity Program: Helping women in Paraguay move from poverty to independence!

 

Jenter Punjab...

The Road to Equality – flyer side 1
(Foto: Advocacy SI Norway, Facebook)